منوی برگه ها
TwitterRssFacebook
منوی دسته ها

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ در Финансы |

Мировые фондовые индексы

ИНВЕСТИЦИИ В ПАММ С того времени индекс вырос более чем в 200 раз. Акции, входящие в индекс, обеспечивают свыше рынок forex 2/3 биржевого оборота и хорошо отражают общее состояние китайского фондового рынка. Компания HSI Service Limited начала расчет индекса 24.11.1969 (изначально в индекс входило 34 акционерных компании). Базовое значение индекса в 100 пунктов было эквивалентно [...]

ادامه مطلب